Fotos de recién nacido,(Newborn) Edgar 20 días.

06 de agosto, 2015 - Niños - Comentarios -

A fotografía dun recén nacido é unha sesión moi especial, tanto para a familia como para min . O recén nacido ten unhas características moi especiais e diferentes, e isto fainos únicos durante un par de semanas, polo que recomendamos facelas nos primeiros 10/15 días. As sesións pódense facer no domicilio ou no estudo. Moitos anos son os que levamos fotografando bebes e sabemos das necesidades especiais do bebé á hora de: collelo, cambialo, durmir, alimentarse.... Para calquera das nosas sesións é importante ter presente que tratamos de que todo sexa con total naturalidade, e tratamos de buscar a orixinalidade en cada traballo, e a sensibilidade e viveza do momento. Que cada fotografía sexa o reflexo de cada sensación, sentimento, tenrura, dozura. Por iso necesito flexibilidade, liberdade e confianza por parte dos pais, esa é o único xeito de traballar nunha sesión de recén nacido (newborn).
Para realizar unha sesión de recén nacido, dispoñemos dunha ampla variedade de atrezzo (gorros, fitas, mantitas e caixas ) e en función ás rutinas organízase a sesión. É moi importante organizar o tempo e sobre todo cargarse con moita paciencia e non impacientarse se o neno chora, ten fame.....
A cada sesión de recén nacido dedicámoslles de 2-4 horas se a sesión é no estudo tratamos de ter un ámbito cálido, cómodo e ben iluminado..
As sesións é recomendable contratalas coa máxima antelación posible para ter as maiores posibilidades de realizala no día que mellor vos vaia. Se queredes, guiareivos en todo momento dende a solicitude da información, sen compromiso.
Quero adaptarme ás túas necesidades, ti decides onde, sabendo que en función do lugar se consegue un tipo de fotografía ou outro. Estas sesións pode converterse no regalo máis orixinal. (tratamos de personalizar cada traballo dun xeito totalmente difernete); Chámanos e pídenos presuposto, guiarémoste e aconsellaremos e sempre poderemos adaptarnos ao que necesitas.

------------------------------------------------------------------------------------

La fotografía de un recién nacido es una sesión muy especial, tanto para la familia como para mí como. El recién nacido tiene unas características muy especiales y diferentes, y esto los hace únicos durante un par de semanas, por lo que recomendamos hacerlas en los primeros 10/15 días. Las sesiones se pueden hacer en el domicilio o en el estudio. Muchos años son los que llevamos fotografiando bebes y sabemos de las necesidades especiales del bebé a la hora de: cogerle, cambiarle, dormir, alimentarse…. Para cualquiera de nuestras sesiones es importante tener presente que tratamos de que todo sea con total  naturalidad, y tratamos de buscar  la originalidad en cada trabajo, y la sensibilidad y viveza del momento. Que cada fotografía sea el reflejo de cada sensación, sentimiento, ternura, dulzura. Por ello necesito flexibilidad, libertad y confianza por parte de los padres, esa es la única manera de trabajar en una sesión de recién nacido (newborn) .

Para realizar una sesión de recién nacido, disponemos de una amplia variedad de atrezzo  (gorros, cintas, mantitas y cajas, ) y en función a las rutinas se organiza la sesión. Es muy importante organizar el tiempo y sobre todo cargarse con mucha paciencia y no impacientarse si el niño llora, tiene hambre…..

A cada sesión de recién nacido les dedicamos de 2-4 horas si la sesión es en el estudio tratamos de tener  un entorno cálido, cómodo y bien iluminado..

Las sesiones es recomendable contratarlas con la máxima antelación posible para tener las mayores posibilidades de realizarla en el día que mejor os vaya. Si queréis, os guiaré en todo momento desde la solicitud de la información, sin compromiso.

Quiero adaptarme a tus necesidades, tú decides dónde, sabiendo que en función del lugar se consigue un tipo de fotografía u otro. Estas sesiones puede convertirse en  el regalo más original. (tratamos de personalizar cada trabajo); Llámanos y pídenos presupuesto, te guiaremos y aconsejaremos y siempre podremos adaptarnos  a lo que necesitas.


IMG_1162-Editar
IMG_1103-Editar
IMG_1124-Editar
IMG_1134-Editar-2
IMG_1138-Editar
IMG_1158-Editar
IMG_1179-Editar
IMG_1188-Editar-Editar-Editar
IMG_1203-Editar-2
IMG_1200-Editar
IMG_1213-Editar