Voda de Marcos + Sonia, Casal de Arman (Ribadavia.12.9.2015)

18 de septiembre, 2015 - Bodas - Comentarios -

É moi difícil de resumir todo o que sucede durante unha voda con tan poucas imaxes, e mais cando te atopas con amigos e familiares que están dispostos a dalo todo para que sexa un día moi especial para os noivos.

                                                              -----------------------------

Es muy difícil de resumir todo lo que sucede durante una boda con tan pocas imágenes, y mas cuando te encuentras con amigos y familiares que están dispuestos a darlo todo para que sea un día muy especial para los novios.


#bodas, #novios, #ourense, #galicia, #novias, #celebraciones, #banquetes, #bodasconencanto, # bodasconestilo, #romanticas, #fotografía, #wendding, #planner, #retratos, #ramos, #vodas

Boda de Marcos y Sonia.120915.0160
Boda de Marcos y Sonia.120915.0055
Boda de Marcos y Sonia.120915.0058
Boda de Marcos y Sonia.120915.0093-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0084
Boda de Marcos y Sonia.120915.0085
Boda de Marcos y Sonia.120915.0094
Boda de Marcos y Sonia.120915.0400
Boda de Marcos y Sonia.120915.0252
Boda de Marcos y Sonia.120915.0450
Boda de Marcos y Sonia.120915.0349
Boda de Marcos y Sonia.120915.0317-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0383
Boda de Marcos y Sonia.120915.0387
Boda de Marcos y Sonia.120915.0390
Boda de Marcos y Sonia.120915.0493
Boda de Marcos y Sonia.120915.0367
Boda de Marcos y Sonia.120915.0489
Boda de Marcos y Sonia.120915.0414
Boda de Marcos y Sonia.120915.0455
Boda de Marcos y Sonia.120915.0462
Boda de Marcos y Sonia.120915.0475
Boda de Marcos y Sonia.120915.0552
Boda de Marcos y Sonia.120915.0498
Boda de Marcos y Sonia.120915.0521-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0421
Boda de Marcos y Sonia.120915.0338
Boda de Marcos y Sonia.120915.0789
Boda de Marcos y Sonia.120915.0688
Boda de Marcos y Sonia.120915.0791
Boda de Marcos y Sonia.120915.0790
Boda de Marcos y Sonia.120915.0929
Boda de Marcos y Sonia.120915.0513
Boda de Marcos y Sonia.120915.0535-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0557-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0569
Boda de Marcos y Sonia.120915.0609
Boda de Marcos y Sonia.120915.0612
Boda de Marcos y Sonia.120915.0634
Boda de Marcos y Sonia.120915.0875
Boda de Marcos y Sonia.120915.0669-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0714-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0823
Boda de Marcos y Sonia.120915.0923
Boda de Marcos y Sonia.120915.0706
Boda de Marcos y Sonia.120915.1118
Boda de Marcos y Sonia.120915.0862
Boda de Marcos y Sonia.120915.1036
Boda de Marcos y Sonia.120915.1057
Boda de Marcos y Sonia.120915.0729
Boda de Marcos y Sonia.120915.0741
Boda de Marcos y Sonia.120915.0749
Boda de Marcos y Sonia.120915.0874
Boda de Marcos y Sonia.120915.0878
Boda de Marcos y Sonia.120915.1082
Boda de Marcos y Sonia.120915.0911
Boda de Marcos y Sonia.120915.1271
Boda de Marcos y Sonia.120915.1167
Boda de Marcos y Sonia.120915.1196
Boda de Marcos y Sonia.120915.0959-2
Boda de Marcos y Sonia.120915.0988
Boda de Marcos y Sonia.120915.1006
Boda de Marcos y Sonia.120915.1323
Boda de Marcos y Sonia.120915.1229
Boda de Marcos y Sonia.120915.0915
Boda de Marcos y Sonia.120915.1333
Boda de Marcos y Sonia.120915.1072
Boda de Marcos y Sonia.120915.1103
Boda de Marcos y Sonia.120915.1107
Boda de Marcos y Sonia.120915.1339
Boda de Marcos y Sonia.120915.1393
Boda de Marcos y Sonia.120915.1427
Boda de Marcos y Sonia.120915.1132
Boda de Marcos y Sonia.130915.1175
Boda de Marcos y Sonia.130915.1279
Boda de Marcos y Sonia.130915.1579
Boda de Marcos y Sonia.130915.1219
Boda de Marcos y Sonia.130915.1213
Boda de Marcos y Sonia.130915.1243