Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad.” Carl Mydans.


Ola, son Moncho, fotógrafo namorado da miña profesión e encántame, apaixóname fotografar persoas como vós, diferentes, alegres, namorados, vitalistas e cun sentido da estética e da vida moi definido, onde a calidade e o bo facer entran nas nosas vidas.
Gústame sorprender, trato de que as miñas fotografías transmitan emoción, sentimento, amor, fotografías cheas de sensacións, que sexan capaces de recordar ese momento cheo de alegría e felicidade, que ao ver ese instante te traslade a ese día tan importante das vosas vidas. ¡ É a maxia da fotografía!!
Gústasme ti por diferente, porque nós somos diferentes e sei que entendes o meu xeito de traballar e o meu estilo de fotografía. Ese recordo que perdurará no tempo, plasmado da forma máis bonita.

Quero estar ao voso lado, contaxiándonos do voso amor, para poder captalo na vosa reportaxe.
Son moitos anos de profesión... 29... ¡ nada menos!! E estou encantado. Tócoume a apaixonante experiencia de vivir o cambio e a evolución da fotografía analóxica ao digital¡¡Sí, Señores!! E aquí estou coa mesma ilusión de cando empecei e esas inquietudes me fan que estar aquí e así vos poder ofrecer un resultado diferente e único.

¡ Porque vós sodes únicos!!

---------------------------------------------------------

 

Hola, soy Moncho, fotógrafo enamorado de mi profesión y me encanta, me apasiona fotografiar personas como vosotros, diferentes, alegres, vitalistas y con un sentido de la estética y de la vida muy definido, donde la calidad y el bueno hacer entran en nuestras vidas.
Me gusta sorprender, trato de que mis fotografías transmitan emoción, sentimiento, amor, fotografías llenas de sensaciones, que sean capaces de recordar ese momento lleno de alegría y felicidad, que al ver ese instante te traslade la ese día tan importante de vuestras vidas. ¡ Es la magia de la fotografía!!
Me gustas tu por diferente, porque nosotros somos diferentes y sé que entiendes mi manera de trabajar y mi estilo de fotografía. Ese recuerdo que perdurará en el tiempo, plasmado de la forma más bonita.
Quiero estar a vuestro lado, contagiándonos de vuestro amor, para poder captarlo en vuestra reportaje.
Son muchos años de profesión... 29... ¡ nada menos!! Y estoy encantado. Me ha tocado la apasionante experiencia de vivir el cambio y la evolución de la fotografía analógica al digital¡¡Sí, señores!! Y aquí estoy con la misma ilusión de cuando empecé y esas inquietudes me hacen estar aquí y así poder ofreceros un resultado diferente y único.
 
¡ Porque vosotros sois únicos!!